KRONISKE SYGDOMME

Ved kroniske sygdomme som sukkersyge, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjerte- /karlidelser tilbydes en årlig gennemgang af medicineringen efter forudgående blodprøver og her aftales ofte flere mindre kontroller, således vi målrettet sikrer optimal behandling for hver enkelt patient.

 

Ved fast smertestillende eller antidepressiv behandling, ønsker vi ligeledes en årlig gennemgang af medicineringen efter forudgående blodprøver og her aftales ofte flere mindre kontroller, således vi målrettet sikrer optimal behandling for hver enkelt patient.

 

For at sikre kontinuitet i din behandling og kontakt til klinikken vil du blive tilknyttet en kontaktsygeplejerske, der i fællesskab med lægen varetager kontrol og behandling.