GRAVIDITETS- OG BØRNEUNDERSØGELSER

GRAVIDITET

 

Du bedes kontakte klinikken for tidsbestilling til alle nedenstående undersøgelser, da der er behov for ekstra afsætning af tid

 

1. graviditetsundersøgelse i uge 8-10 inkl blodprøvetagning

2. graviditetsundersøgelse i uge 25 inkl blodprøvetagning alt efter resultatet af den første blodprøve

3. graviditetsundersøgelse i uge 32

 

Ved risiko for udvikling af svangerskabsdiabetes foretages der glucosebelastningstest 1-2 gange i graviditeten.

 

8 UGERS UNDERSØGELSE EFTER FØDSEL

 

 

BØRNEUNDERSØGELSER

 

Fraset 3 - og 15 måneders vaccination bedes du ligeledes kontakte klinikken for tidsbestilling til nedenstående undersøgelser

 

5 ugers børneundersøgelse

3 måneder vaccination

5 måneder børneundersøgelse inkl vaccination

1 års børneundersøgelse inkl vaccination

15 måneders vaccination

2 års børneundersøgelse

3 års børneundersøgelse

4 års børneundersøgelse inkl vaccination

5 års børneundersøgelse inkl vaccination

12 års vaccination for piger